Nalazite se ovdje: Početna Turizam Turizam Turizam Gorska Hrvatska

Gorska Hrvatska

UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA DELNICE

Lovački dom Tučka Plana

Lovački dom nalazi se na prostoru šumarije Mrkopalj, na 1.100 m nadmorske visine.Od grada Mrkoplja udaljen je 15 km, u smjeru prema Jasenku. Kapacitet je 3 sobe sa ukupno 8 ležaja. Idealan je za boravak lovaca i planinara kao i drugih gostiju zaljubljenih u Gorski Kotar.

Lovište Bjelolasica
U zaleđu Kvarnera, u srcu Gorskog kotara, na 30458 ha površine smjestilo se lovište Bjelolasica. Brojne vrste gorske divljači poput medvjeda, jelena, srne, divlje svinje, plahe divokoze, reintroduciranog risa, zaštićenog vuka i tetrijeba gluhana stanovnici su toga lovišta. U njemu su stečeni najjači trofeji mrkog medvjeda, kao i nacionalni prvak. Nezaboravan je lov na jelena u rici u hladnim jesenskim danima, koji je u gorskim lovištima često popraćen snijegom. Čekajući na dobro izgrađenim čekama, lovac se može nadati da će ugledati i vuka, pa čak i risa, ukrase crnogoričnih šuma. U lovištu ima dosta lovačkih objekata za smještaj i boravak gostiju lovaca.


lovište

tip lovišta

površina

VIII/2 Bjelolasica

otvoreno

30458 ha


Lovački dom Smrekova draga

Objekt Smrekova draga smješten je na idiličnom proplanku okruženom smrekovom šumom na nadmorskoj visini od 1125 m, a na udaljenosti od 150 km od Zagreba. Objekt je uređen u lovačkom stilu, te njegov drveni interijer odiše toplinom i mirom. Uz objekt se nalazi bočalište, pečenjara, te velika livada za sportske aktivnosti.
Smjer dolaska: Delnice-Gerovo-Tršće-Smrekova draga (od Tršća 5 km asfalta, a 13 km makadama).
U prizemlju se nalazi dnevni boravak, kapaciteta 15 mjesta , a na prvom katu 3 sobe sa ukupno 10 ležaja.
Gostima preporučamo poučnu stazu drugu 5 km od izvora riječice Čabranke preko Medvjeđeg brloga sve do vidikovca s kojeg se vidi grad Čabar i dolina Čabranke, koja je istovremeno i granica sa Slovenijom.
Gosti lovci mogu koristiti usluge prehrane u bistrou ''Brvnara'' u Tršću.


Kontakt: 00385 (0)98 439 801
Kapacitet: 3 sobe: 2/2, 1/6

Lovište Smrekova draga

Lovište Smrekova draga smješteno je u veličanstvenom miru i zelenilu stoljetnih šuma jele i bukve risnjačko-snježničkog masiva, uz granicu Nacionalnog parka Risnjak. Tko ondje nije lovio krškog jelena u vrijeme rike, medvjeda dočekom s visoke čeke ili slušao pjev tetrijeba gluhana u rano praskozorje, taj nije doživio pravi lovački raj. U jezerima Bajer, Lokvarskom jezeru, Lepenici i gornjem toku rijeke Kupe moguć je ribolov na salmonide. Lovca prate stručni vodiči, a smještaj je osiguran u lovačkim kućama u lovištu.

lovište

tip lovišta

površina

VIII/21 Smrekova Draga

otvoreno

18098 ha
Lovački dom Lividraga je u vlasništvu Hrvatskih šuma, a nalazi se u lovištu koje je zakupio Finvest Corp.
Lovački dom Litorić također je u vlasništvu Hrvatskih šuma, a nalazi se u lovištu koje je u zakupu lokalnog lovačkog društva.

Lovački dom Lividraga

Lovački dom Lividraga nalazi se na 928 m nadmorske visine, udaljen je 9 km od Gerova (asfaltirana cesta), a 39 km od Delnica. Šumskom cestom potrebno je 40 minuta od Rijeke, a 25 minuta od Jelenja.
Nalazi se na brežuljku s poglednom na prilaznu cestu i padinu prema obroncima prekrasne crnogorične šume, u neposrednoj blizini Nacionalnog parka Risnjak (1528 m), Snježnik (1506 m) i Jelenc (1442 m)
U prizemlju se nalazi dnevni boravak kapaciteta 20 mjesta sa velikom vanjskom terasom, a na katu 7 soba sa ukupno 13 kreveta.
Gosti mogu koristiti terene za razne sportske aktivnosti (badminton, nogomet, boćanje), te mogu posjetiti nekoliko vidikovaca u blizini, kao i turističku atrakciju jelu – 'kraljicu šume', zbog impozantnih dimenzija.
Postoje neistražene spilje, te mogućnost brdskog biciklizma.
Kontakt: 00385 (0)98 448 195
Kapacitet: 7 soba: 2/1, 4/2, 1/3

Lovački dom Litorić

Lovački dom Litorić nalazi se na staroj cesti Zagreb - Rijeka (od Presike 7 km asfaltnom cestom) skriven u tihom i mirnom šumovitom okruženju, daleko od buke, no lako dostupan zbog blizine glavne ceste. Do Kupe i kupališta ima 5 km. U prizemlju se nalazi dnevni boravak sa kapacitetom 24 mjesta, a na katu 3 sobe sa ukupno 6 kreveta.
Gosti mogu koristiti pečenjaru, te boćalište i velike travnate površine za nogomet i druge sportske aktivnosti.
Poznati vidikovac Orlove stijene udaljen je 4 km, a Goranski planinski put (dvorac Frankopan, Lukovdol, Litorić, Brod Moravice) nalazi se u neposrednoj blizini.


UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA SENJLovište Ričičko bilo
Lovišta Ričičko bilo i Sjeverni Velebit smještena su na staroj hrvatskoj planini Velebitu. Velebit je najveći hrvatski planinski masiv s uzvisinama 1200 - 1400 m/nm, poznat po svojoj razvedenosti te florističkom i faunističkom bogatstvu. Svojim južnim dijelom spušta se do Jadranskoga mora, dok sjevernim dijelom graniči s Likom. Lovište pokrivaju iskonske šume jele, bukve i klekovine. Unutar tih velikih kompleksa šuma nalaze se livade, rudine i kamenjarske površine. Cijelo gorje uživa status parka prirode, a Hajdučki i Rožanski kukovi strogi su prirodni rezervat. Ondje obitavaju mrki medvjed, jelen, srna, divlja svinja, plaha divokoza, zaštićeni vuk i ris te tetrijeb gluhan. S udobnih čeka ili šuljajući se po rosnim livadama lovac može doći do kapitalnih trofeja. Smještaj za zaljubljenike u prirodu i planine je u lovačkim kućama, a za zahtjevnije goste na moru u komfornim hotelima.


lovište

tip lovišta

površina

XI/11 Ričičko Bilo

otvoreno

22669 ha


Šumarska kuća u Krasnu

Šumarska kuća se nalazi u centru malog mjesta Krasno odmah uz šumariju Krasno. Sastoji se od 11 dvokrevetnih soba, te tri apartmana (2/3, 1/5), sa ukupno 33 ležaja. Objekt ima centralno grijanje, a sobe i apartmani vlastitu kupaonicu.
Zimi objekt ima najveći broj gostiju budući da se u blizini nalazi skijališni centar Krasno.


Muzej šumarstva u Krasnu

Muzej šumarstva je objekt koji ima dvostruku funkciju: u prizemlju objekta se nalazi šumarski lovački muzej, a na prvom katu se nalaze dva apartmana (1/3, 1/4) i dvije sobe (2/3) veoma moderno uređene.


Lovište Sjeverni Velebit
Lovište obuhvaća središnji dio planinskog masiva Velebita, te najveće hrvatske planine između mora i kršne Like. Lovište obiluje iskonskim planinskim šumama jele i bukve. Unutar tih šuma nalaze se planinske livade i rudine. Na tim površinama možemo naći medvjeda, jelena, srnu, divokozu, zaštićenoga vuka i risa te slušati pjev tetrijeba gluhana. Jelena se lovi u vrijeme rike, a medvjeda s udobnih zatvorenih čeka. Smještaj je moguć u lovačkim kućama u lovištu ili u hotelima na moru.

lovište

tip lovišta

površina

IX/14 Sjeverni Velebit

otvoreno

28557 haUPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA GOSPIĆ

Lovište Srednji Velebit
Lovište Srednji Velebit smješteno je u ličkom dijelu Velebita, te stare i najpoznatije hrvatske planine u sklopu Parka prirode Velebit. Uz rub lovišta poznata je šuma Štirovača, a u lovištu je biser jezerce Gorsko oko - Sunđer. Lovac koji voli šuljanje kroz nedirnute planinske šume bukve i jele može susresti medvjeda, jelena, srnu, vuka ili risa. Na suhim stablima u proljeće čuje se ljubavna pjesma tetrijeba gluhana. Lov dočekom s udobne čeke omogućuje lov na medvjeda i kapitalnog planinskog vepra, ostajući u trajnoj uspomeni planinskog lovca.


lovište

tip lovišta

površina

IX/30 Srednji Velebit

otvoreno

12352 ha

 

Nalazite se ovdje: Početna Turizam Turizam Turizam Gorska Hrvatska