Nalazite se ovdje: Početna Reklamni panoi

Reklamni panoi

Oglašavajte se na reklamnim panoima "Hrvatskih šuma". Naši panoi smješteni su duž prometnica čitave Hrvatske. Izuzetno su uočljivi, prisutni 7 dana u tjednu, 24 sata dnevno, na atraktivnim lokacijama gdje vaša poruka MORA biti viđena.

Format: 4 x 3 metra
Lokacija: uz prometnice Republike Hrvatske

Opći uvjeti iznajmljivanja reklamnih površina Hrvatskih šuma d.o.o.

Informacije: Komercijalna služba
Darko Bišćan
gsm. 098 441313
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tip reklamnog panoa Kategorija

Cijena najma
jedne strane panoa
za 30 dana

STANDARD, 4 x 3 m A 1.000,00 kn
STANDARD, 4 x 3 m B 700,00 kn

*cijene su bez PDV-a i odnose se na jednu stranu reklamnog panoa

 

UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA VINKOVCI

     

lokacija

komada

kategorija

Bošnjaci-Posavski Podgajci (Vrbanja)

1

B

Cerna – Babina Greda

1

B

Drenovci – Posavski Podgajci

1

B

Gunja – Drenovci

1

B

Mikanovci – Strizivojna

1

B

Naselje Spačva

1

A

Vinkovci – Tovarnik (Santini)

1

B

Vinkovci - Županja (autoput)

1

A

Vinkovci – Županja (Šumatrans)

4

A

Vukovar – Ilok

1

B

Vukovar – Tovarnik (Banovci i Lovas)

2

B

Vukovar – Vinkovci

1

A

     

UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA OSIJEK

     

lokacija

komada

kategorija

Bilje

1

B

Đakovo (na obilaznici)

6

A

Đakovo (u gradu)

1

B

     

UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA NAŠICE

     

lokacija

komada

kategorija

D – 2 Osijek – Virovitica ( Kozice)

1

A

D – 2 Osijek - Virovitica (Orahovica)

2

A

D – 2 Našice – Osijek (Koška) (Normanci)

2

B

D – 53 Požega – Našice (Gradac),(Zoljani)

2

A

D – 53 Donji Miholjac – Našice (Klokočevci)

2

B

D –2 Našice – Orahovica (Martin) (D.Motičina)

2

A

D-34 Donji Miholjac – Slatina (Viljevo), (Starin), (P. Moslavina)

3

B

D-53 D. Miholjac - Našice (Vučica) (Velimirovac)

2

A

L-44093 Našice - Granice (Lapovac)

1

B

Ž – 4105 Podgorač – Čepin (Poganovci)

2

B

Ž-4030 Crnac - Podravska Moslavina (Crnac)

1

B

Ž-4031 Koška - Lacići (Lacići)

1

B

     

UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA POŽEGA

     

lokacija

komada

kategorija

D-38 Čaglin - Slavonski Brod (Međe) (Djedina Rijek)

2

B

D-38 Pleternica - Đakovo (Resnik Požeški)

1

B

D-38 Požega - Pakrac (Kamenska)

1

B

D-38 Požega - Pleternica (Blacko)

1

B

D-49 Pleternica - Nova Kapela (Komorica) (Ratkovica)

2

B

D-51 Požega - Našice (Eminovci)

3

A

D-51 Požega - Našice (Jakšić)

2

A

D-51 Požega – Našice (Kula) (Bektež)

2

A

D-525 Pleternica - Slavonski Brod (Frkljevci)

1

B

D-53 Požega - Našice (Gradište Bekteško) (Gradište)

2

A

Ž- 4030 Kutjevo - Orahovica (Kutjevo)

3

A

     

UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA BJELOVAR

     

lokacija

komada

kategorija

D-28 Bjelovar - Veliki Zdenci (Drljanovac, Grđevac, Pavlovac)

4

A

D-28 Vrbovec – Bjelovar (Cugovec-Haganj)

2

A

D-28 Vrbovec – Bjelovar (Križevački Markovac)

2

A

D-28 Vrbovec – Bjelovar (Bedenik),(Križevačka cesta)

11

A

D-43 Bjelovar-Čazma (Veliko Korenovo)

4

A

D-43 Čazma-Ivanić Grad (Izlaz iz Čazme)

1

A

D-43 Đurđevac-Bjelovar (Letičani)

4

A

D-43 Đurđevac-Bjelovar (prije zaobilaznice)

4

A

D-45 Garešnica-Kutina (ulazak u Garešnicu)

3

A

D-45 Garešnica-V. Zdenci (Hercegovac-V. Zdenci)

2

A

D-5 Daruvar-Okučani (ulaz u Pakrac)

1

A

D-5 Daruvar-Okučani (izlaz iz Daruvara-Kip)

1

A

D-5 Daruvar-Slatina (Koreničani-Đulovac)

1

B

D-5 V. Zdenci-Daruvar (Končanica-Donji Daruvar)

3

A

D-5 Virovitica-Terezino Polje (ulaz Turanovac)

2

B

D-5 Virovitica-V. Zdenci (izlaz iz Grubišnog Polja i ulaz u Viroviticu)

5

A

Sjeverna zaobilaznica Bjelovar (Barutana)

2

A

     

UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA KOPRIVNICA

     

lokacija

komada

kategorija

Čakovec - Slovenija (Pleškovac) ( Žiškovac)

2

B

Ivanec - Slovenija (Trakošćansko jezero)

2

B

Koprivnica - Đurđevac (Koprivnička obilaznica)

2

A

Koprivnica – Križevci (Lepavina)

1

A

Koprivnica Industrijska zona - Čakovec (Danica)

1

A

Križevci - Koprivnica (Donjara)

1

B

Križevci - Koprivnica (izlaz iz Križevaca)

3

A

Križevci - Koprivnica (Kloštar Vojakovački)

2

B

Podravska magistrala - Kloštar Podravski (Budančevica)

4

B

Podravska magistrala - Koprivnica - Ludbreg (Rasadnik Močile)

3

B

Varaždin – Čakovec (Gornji Kuršanci)

1

A

Varaždin - Maribor (Gornje Vratno)

1

A

Varaždin – Zagreb (Lužani Biškupečki)

2

A

Varaždin – Zagreb (Tomaševac Biškupečki)

1

A

Varaždin petlja – autoput (Jakopovac)

1

A

     

UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA ZAGREB

     

lokacija

komada

kategorija

Kozarice-N. Grabovac (Kozarice)

1

B

Krušak - Pokupsko (Krušak)

1

B

Kutina – Garešnica (Šartovac)

1

A

Kutina-Lipovljani (Piljenica), (Kraljeva Velika)

2

B

Lobor-Stari Golubovec (Lobor)

1

B

Marča - Vrbovec (Stara Marča)

1

A

Novoselec – Čazma (Razljev)

1

B

Popovača-Kutina (Gračenica)

1

B

Sesvetski Kraljevec-Dugo Selo (Dugo Selo)

1

A

     

UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA SISAK

     

lokacija

komada

kategorija

Dvor – Glina

1

B

Dvor – Matijevići (granični prijelaz Matijevići)

1

B

Glina – Karlovac (ulaz u Glinu)

1

A

Glina – Pokupsko

1

B

Hrvatska Kostajnica – Hrvatska Dubica

1

B

Petrinja - Hrvatska Kostajnica (Budičina)

1

B

Sisak - Petrinja

2

A

Sisak - Popovača (lovačka kuća Brezovica)

2

A

Sisak – Zagreb (Vukojevac)

1

A

     

UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA KARLOVAC

     

lokacija

komada

kategorija

Bosanci-Bosiljevo (Bosanci - ulaz na autoput)

1

A

Grabovac - Bihac (Drežnik - Grad)

1

A

Jastrebarsko – Samobor - Zagreb (ulaz u Jasku)

1

A

Jastrebarsko – (ulaz na autoput KA-ZG)

1

A

Jastrebarsko-Zagreb (Jastrebarsko - sajmište)

1

B

Karlovac – Generalski Stol - Senj (Gornji Zvečaj)

1

B

Karlovac – Gvozd - Sisak (Biljeg)

1

B

Karlovac – Ozalj (Mali Erjavec)

1

B

Karlovac - Plitvice (Hrvatski Blagaj)

3

A

Karlovac – Plitvice (Pavlovac), (Nikšić)

2

A

Karlovac – Plitvice (Šumarija Krnjak - Zagorje)

1

A

Karlovac - Pojatno – Zagreb (Pojatno)

1

B

Karlovac - Rakovica – Plitvice (Broćanac)

1

A

Karlovac – Rečica - Pisarovina (Orlovac)

1

B

Karlovac – Skakavac (Skakavac)

1

B

Karlovac – Topusko (ulaz u Topusko)

1

A

Karlovac - Zagreb (Ilovac)

2

B

Lasinja - Gvozd (Kozarac)

1

B

Lasinja - Skakavac (Lasinja)

1

B

Lulić - Krašić (Krašić - Vukšin Šipak)

1

B

Ozalj - Krašić (Krašić - Dolina Kardinala)

1

B

Slunj – Cetingrad (Ponor)

1

B

Vukova Gorica - Rijeka (Bosanci)

1

B

     

UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA OGULIN

     

lokacija

komada

kategorija

D-32 Delnice- Mrkopalj - Jezerane (centar sela Drežnica)

1

B

D-32 Jasenak-Puškarići (ulaz u Jasenak) (Šumarija Jasenak)

2

B

D-32 Modruš – Vrh Kapele (između sela Modruš i Velike Kapele)

7

A

D-42 Saborsko - Kuselj - Plitvička jezera (izlaz iz Saborskog)

1

B

Ogulin - Duga Draga (Dubrave)

1

B

     

UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA DELNICE

     

lokacija

komada

kategorija

Crni Lug – Gerovo

2

B

D3 Vrbovsko - Skrad (Vrbovsko), (Skrad)

2

A

Delnice – Brod na Kupi

1

A

Delnice – Rijeka (petlja Rijeka i Rogozno)

2

A

Fužine – Kraljev Jarak (Vrelo)

1

B

Gerovo – Tršće

1

B

Parg – Prezid

1

B

Sopač – Mrkopalj (Štimci)

1

B

Tršće – Parg

1

B

Vrbovsko – Ogulin (Cetin)

1

B

     

UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA SENJ

     

lokacija

komada

kategorija

Breze

1

B

Grezina

1

B

Jadranska magistrala (Grabarje)

1

A

Jadranska magistrala (Kozica)

1

A

Jadranska magistrala (Smokvica)

1

A

Jadranska magistrala (Volarice)

1

A

Krk – Vrbnik glavna prometnica (otok Krk)

1

A

Lukovo

1

B

Melnice

3

A

 

 

 

Puškana Jela

1

B

Senj – Vratnik (Senjska Draga)

1

A

Šepići – Valbiska glavna prometnica (otok Krk)

1

A

     

UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA GOSPIĆ

     

lokacija

komada

kategorija

D-1 Korenica – Udbina (Udbina), (Bjelopolje)

2

A

D-1 Plitvice – Korenica (Rudanovac)

1

A

D-504 Prijeboj – Ličko Petrovo Selo (Prijeboj)

1

B

Gospić – Gračac (Papuča)

1

B

Gospić – Karlobag (Brušane i Oštarije)

2

B

Gračac – Knin (Malovan), (Mala Popina)

2

B

Gračac – Zadar (Prezid)

1

A

Karlobag

1

A

Korenica - Knin (Knin)

1

A

Ličko Lešće - Vrhovine (Rudopolje)

1

B

Otočac – Gospić (Ličko Lešće)

1

B

     

UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA BUZET

     

lokacija

komada

kategorija

Bale - Poreč

1

B

Bale – Pula

1

A

Buzet-Ponte Portone (Istarske Toplice, Livade)

2

A

Cres – Mali Lošinj (Protupožarni)

1

Ne

Cres – Merag (Protupožarni)

1

Ne

Labin-Rabac

1

B

Pazin (Baderna) - Poreč

1

B

Plovanija-Umag

1

A

Poreč – Novigrad (Antenal)

1

A

Poreč – Vrsar (Kloštar)

1

B

Porozina – Cres (Protupožarni)

1

Ne

Pula – Premantura (Rt Kamenjak)

1

B

Pula-Premantura

1

A

Rijeka – Labin (M. Draga - Brseč)

0,5

B

Rijeka (Matulji) – Rupa

1

A

Rovinj - Bale

1

A

Rovinj – Kanfaran (Istarski Y)

1

A

Umag – Novigrad (Lovrečica)

1

A

Vižinada – Pula (Višnjan)

1

B

Vozilići-Tunel Učka (Kršan)

1

B

     

UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA SPLIT

     

lokacija

komada

kategorija

Makarska - Vrgorac (Bašćanski Gaj, Matokrit)

2

A

Biograd - Pakoštane magistrala (Koševički bori)

5

B

Drniš - Knin (Klanac - Tepljuh)

1

B

Drniš - Šibenik (Žitnić, Trtar)

2

A

Dubrovnik - Neum (Dubrovnik, Štedrica, Štederica)

3

A

Gračac – Knin (Pađane)

4

B

Imotski - Sinj (Maglaj - Kruškovnik)

1

B

Knin - Sinj (Ječmište)

2

B

Korčula – Vela Luka (Dubovo)

1

B

Metković - Dubrovnik (slivno) - drž. cesta

1

B

Metković - Ljubuški (Nova sela) - žup. cesta

2

A

Obrovac – Benkovac (Debelo Brdo)

1

B

Obrovac - Zadar (Karin)

1

A

Rijeka - Zadar (Jasenice, Lovinac, Lovinac)

3

A

Sinj – Makarska (Gornja Brela)

2

A

Sinj – Makarska (Šestanovac, Kopršnica)

2

A

Sinj - Trilj

1

A

Soline - Vrbovska

1

B

Split – Makarska (Jadranska magistrala)

1

A

Split - Šibenik (Boraja)

1

A

Ston – Orebić (Kuna, Zagorje, Topolo, Štedrica)

4

A

Supetar – Bol

1

A

Supetar – Sutivan (Gornji Humac)

1

B

Trilj – Kamensko (Kopršnica)

1

B

Zadar – Nin (Šepurine, Kožino)

2

A

Zadar – Obrovac (Zaton)

1

A

Zadar – Šibenik (Sukošan)

2

A

Zadar – Murvica (Musapstan) – državna cesta 8

2

A

     

UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA NOVA GRADIŠKA

     

lokacija

komada

kategorija

Batrina - Pleternica

1

A

Gornji Slatnik-Čaglin

1

B

Nova Gradiška-Strmac

1

B

Novska - Glavno stovarište

1

B

Novska - Novsko Jezero

1

B

Novska-Jasenovac

1

B

Novska-Pakrac

1

B

Okučani - Lipik

1

A

Okučani-Nova Varoš

1

B

Rešetari - Bačin Dol

1

A

Ruščica-Trnjanski Kuti

1

B

Sibinj - jezero Petnja

1

B

Sigetac - Plesno

1

B

Slavonski Brod-Trnjani

1

A

Stari Slatnik-Požega

1

B

Trnjani - Donji Andrijevci

1

A

Nalazite se ovdje: Početna Reklamni panoi