Javni poziv za zapošljavanje pripravnika - Sektor plana, analize i informatike

Na temelju odredbe članka 21. Izjave o ustroju Društva HRVATSKE ŠUME d.o.o. (posl. broj OU-631/17), te Odluke Uprave Društva, ur.broj: DIR-56-MB-18-2144/33 od 09. svibnja 2018. godine, Uprava HRVATSKIH ŠUMA društva s ograničenom odgovornošću objavljuje JAVNI POZIV za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci, radi osposobljavanja pripravnika za rad na radnim mjestima iz zanimanja za koje su se školovali: magistar/magistra inženjer/inženjerka elektrotehnike i informacijske tehnologije (mag.ing.techn.inf.) – 1 pripravnik/ca, s mjestom rada u Direkciji HŠ d.o.o., Sektor plana, analize i informatike.

Opširnije...

Javni poziv za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme za rad na radnom mjestu magistar/magistra ekonomije (mag.oec), Direkcija HŠ d.o.o.

Na temelju odredbe članka 21. Izjave o ustroju Društva HRVATSKE ŠUME d.o.o. (posl. broj OU-631/17), te Odluke Uprave Društva, ur.broj: DIR-56-MB-18-2144/011 od 25. travnja 2018. godine, Uprava HRVATSKIH ŠUMA društva s ograničenom odgovornošću objavljuje JAVNI POZIV za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci, radi osposobljavanja pripravnika za rad na radnim mjestima iz zanimanja za koje su se školovali: - magistar/magistra ekonomije (mag.oec) – 1 pripravnik/ca, s mjestom rada u Direkciji HŠ d.o.o., Sektor za financije i računovodstvo.

Opširnije...