Pripravnici

Uprava HŠ d.o.o. objavila je dana 14. studenog 2017. godine na web stranici HŠ d.o.o. http://www.hrsume.hr Javni poziv za sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme u HRVATSKIM ŠUMAMA društvu s ograničenom odgovornošću, ur. broj: DIR-56-17-1995/19, za radno mjesto pripravnika SSS – smjer: šumarski tehničar.

Temeljem provedenog postupka javnog poziva te sukladno zaključku Povjerenstava za odabir kandidata, sklopljeni su ugovori o radu na određeno vrijeme za radno mjesto pripravnika SSS – smjer: šumarski tehničar, kako slijedi:

UŠP IME I PREZIME
Vinkovci Ivan Ivanšić
  Mihael Peranović
  Dražen Šen
Osijek Igor Rogar
  Szebastijan Kovač
Našice Antonio Martinčević
  Matej Špoljarić
Požega Jurica Golić
Bjelovar Velimir Košnjar
  Marijan Certić
  Slađan Matić
Koprivnica Tonko Horvat
Sisak Josip Božanović
  Alen Hodžić
Karlovac Matej Bencetić
Ogulin Josip Pežić
Delnice Janko Paver
Senj Kristina Mataija
Gospić Nikola Baburić
  Mihovil Ćaćić
  Ivan Starčević
Split Dragan Maras
Nova Gradiška Andrija Alković
  Krešimir Bielić
  Davor Baričević