Lista čekanja za pripravnički

TRENUTNO HRVATSKE ŠUME D.O.O. NEMAJU POTREBE ZA ZAPOŠLJAVANJEM BILO KOJE STRUKE OSIM ŠUMARSKE, TE STOGA PREMA PLANU ZA 2017.G. PRIMAJU SAMO PRIPRAVNIKE ŠUMARSKOG SMJERA

Molbe za pripravnički staž ostalih struka bit će evidentirane, ali na iste nećemo odgovarati.

Molimo kandidate koji se nalaze na Listi čekanja za pripravnički, a nisu zainteresirani za odrađivanje istoga, da dostave svoju obavijest o odustajanju od odrađivanja pripravničkog staža u HRVATSKIM ŠUMA d.o.o. na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Lista čekanja za pripravnički staž – šumarstvo

Planirani broj ugovora za pripravnički staž u 2017.g.:

• 48 ugovora za VSS šumarskog, drvnotehnološkog smjera i urbanog šumarstva
• 5 ugovora za prvostupnike šumarskog i drvnotehnološkog smjera
• 31 za ugovor SSS šumarskog smjera

Uvidom u listu čekanja koja će tijekom godine biti mjesečno ažurirana novo zaprimljenim molbama, svaki kandidat može procijeniti svoje mogućnosti da dobije pripravnički staž. Ugovori za pripravnički staž sklapat će se okvirno 15.09.2017.g

U prijavi za Listu čekanja za pripravnički staž kandidat treba navesti osobne podatke (ime i prezime, adresu, broj telefona, e-mail adresu) i radno mjesto za koje se prijavljuje, te sve tražene priloge;

Visoka stručna sprema i prvostupnici

Uz prijavu se prilaže životopis te preslika dokumentacije:
1. Dokaz o državljanstvu RH
2. Diploma fakulteta
3. Prosjek ocjena ( prijepis ocjena s iskazanim prosjekom ili potvrda fakulteta)
4. Dokaz o dužini studiranja ( ukoliko isto nije vidljivo iz diplome dostavlja se potvrda fakulteta ili kopija indexa)
5. Dokaz o datumu završetka studija (potvrda fakulteta ili javna isprava s vidljivim datumom)
6. Za diplome stečene izvan Republike Hrvatske potvrda Agencije za obrazovanje
7. Dokumenti kojima se utvrđuje poseban status ( djeca smrtno stradalih hrvatskih branitelja, osobe s posebnim potrebama)
8. Preslika osobne iskaznice

Kriteriji za bodovanje:

1. Smjer studija
- *dipl.ing.šum ili mag.ing.silv. smjer uzgoj i uređivanje šuma
ili mag.ing.silv, smjer tehnika, tehnologija i menadžment 
- **mag.ing.silv. urbano šumarstvo ili dipl.ing.drv. ili mag.ing.tech.lign.

40 bodova

10 bodova

2. ***Vrijeme čekanja na pripravnički staž
Tekuća godina (2017) – godina završetka studija 
xx bodova
3. Prosjek ocjena studija.
Prosjek ocjena * 10
xx bodova
4. Dužina studija.
Godina upisa – godina završetka studija (negativni bodovi)
xx bodova

*za prvostupnike: univ.spec.ing.silv. smjer šumarstvo

** za prvostupnike: univ,spec.ing.silv. smjer urbano šumarstvo ili univ.spec.ing.tech.lign.
*** za diplome stečene izvan RH godina kad je izdana potvrda Agencije za obrazovanje

Ukoliko dva ili više kandidata ostvaruju jednak broj bodova, prednost ima onaj s većim prosjekom ocjena, zatim onaj s dužim vremenom čekanja, zatim s kraćim vremenom studiranja. a ukoliko su svi nabrojeni parametri isti kandidati se slažu po abecednom redu.

Srednja stručna sprema

Uz prijavu se prilaže životopis te preslika dokumentacije:
1. Dokaz o državljanstvu RH
2. Završna svjedodžba i svjedodžbe za sva 4 razreda srednje škole
3. Dokaz o datumu završetka škole (potvrda škole ili javna isprava s vidljivim datumom)
4. Za svjedodžbe stečene izvan Republike Hrvatske potvrda Agencije za obrazovanje
5. Dokumenti kojima se utvrđuje poseban status ( djeca smrtno stradalih hrvatskih branitelja, osobe s posebnim potrebama)
6. Preslika osobne iskaznice

Kriteriji za bodovanje:

1. ***Vrijeme čekanja na pripravnički staž
Tekuća godina (2017) – godina završetka školovanja
xx bodova
2. Prosjek ocjena
Prosjek ocjena (završna svjedodžba + opći uspjeh po godinama) /5 * 10
xx bodova

*** za svjedodžbe stečene izvan RH godina kad je izdana potvrda Agencije za obrazovanje

Ukoliko dva ili više kandidata ostvaruju jednak broj bodova, prednost ima onaj s većim prosjekom ocjena, zatim onaj s dužim vremenom čekanja, a ako su svi nabrojeni parametri isti kandidati se slažu po abecednom redu.

Prijava sa pripadajućom dokumentacijom dostavlja se na adresu: HRVATSKE ŠUME d.o.o., Sektor pravnih poslova, Ulica kneza Branimira 1, 10 000 Zagreb, uz naznaku „prijava za Listu čekanja za pripravnički“.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Lista čekanja za pripravnički - VSS (prijave zaprimljene do 31.01.2017.)  pdf

Lista čekanja za pripravnički - BACC (prijave zaprimljene do 31.01.2017.) pdf

Lista čekanja za pripravnički - SSS (prijave zaprimljene do 31.01.2017.) pdf