Članci

Općekorisne funkcije šume

Sve informacije o načinu obračuna, obrascima, posebnom računu i rokovima uplate naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma možete pronaći na internetskim stranicama Ministarstva poljoprivrede www.mps.hr.