Sportski ribolov

Ribnjak Lipovljani

dnevna i noćna ribolovna karta: 15,00 kuna po jednom štapu (PDV uključen u cijenu)

Sistem ribolova:
uhvati - pusti
uhvati - nosi (riba se važe i plaća po Cjeniku HŠ d.o.o.)

Radno vrijeme: petak, subota, nedjelja 7:00 - 20:00 sati
Noćni ribolov: 20:00 - 7:00 sati prema interesu ribiča

Kontakt:
Šumarija Lipovljani
tel/fax: 044 676 076